Myndigheten för tillgängliga medier

medierDenna myndighet är en plats för alla att finna information om tidningar, böcker och tidskrifter för de som på något sätt behöver en enklare form av skrivet material och medier för att kunna förstå ämnet på rätt sätt. Här handlar det om allt från enklare och tydligare media, för alla de som har någon form av lässvårighet eller synfel. Det finns också naturligtvis böcker, tidningar och medier för alla de som är helt blinda. Då är det talböcker, punktskrift och teckenspråkig litteratur som gäller. Inom detta område finns det mycket information som gör att alla kan ta del av nyheter och samhällsinformation på ett sätt som passar just dem och deras situation.

Myndigheten för tillgängliga medier ger enligt upphovsrättslagens paragraf 17 möjlighet för alla med behovet att ladda ner och förmedla litteratur genom biblioteket Legimus som finns på nätet. Här finner du bland annat LL-förlagets lättlästa litteratur, som Myndigheten för tillgängliga medier har som ansvarsområde när det gäller utgivning. LL-förlaget ger ut en mängd olika publikationer där du bland annat finner en lättläst nyhetstidning på åtta sidor. Här handlar det helt och hållet om en service som verkligen behövs i samhället och uppskattas av alla de som verkligen har behov av denna anpassade form av medier.

Det är mycket som ryms inom Myndigheten för tillgängliga medier

Som myndighet inom detta stora område måste denna myndighet se till alla de behov som kan finnas för all form av faktaskrifter och litteratur, så att den även kan komma alla med lässvårigheter tillhanda. De områden som detta behandlar är talböcker, punktskrift, taltidningar, lättlästa böcker och nyheter, e-textböcker samt litteratur på teckenspråk. Nu är detta bara ett litet axplock av allt som du kan finna från denna myndighet, som även också producerar många av dessa tillgängliga medier. Helt enkelt är detta en bra funktion i samhället som bidrar till att flera kan leva i böckernas och tidningarnas värld.