LL-förlaget gör lättlästa böcker

lättlästa böckerNär det handlar om lättlästa böcker finns det många som kan vara i behov av det av en eller annan anledning. Här gäller detta allt från de som är nya i landet och ännu inte har lika lätt att förstå det svenska språket, till alla de som har nedsatt synförmåga eller lider av blindhet. När det ska arrangeras så att en modern demokrati verkligen fungerar måste det finnas en väl utarbetad plan för att sprida information och fakta samt lättlästa böcker. Här är det då möjligheten för alla att kunna läsa och förstå samhällsinformation och andra fakta på deras eget sätt som gäller. Då produceras lättlästa böcker och tidningar inom dessa områden.

LL-förlaget är det absolut största svenska förlag som jobbar inom detta område, och ser till att alla som har någon form av svårigheter att läsa eller förstå komplicerat svenskt språk kan ta del av all viktig information. Detta utförs till stor del genom ett väletablerat samarbete med Myndigheten för tillgängliga media. Här är det inte bara lättlästa böcker och tidningar inom områdena samhällsinformation och fakta som det handlar om. Du som har behovet kommer naturligtvis även att finna ett rikt utbud av skönlitteratur i utföranden som talspråk, talböcker eller blindskrift.

LL-förlaget fyller en essentiell funktion i samhället med lättlästa böcker

Genom sitt gedigna samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier ger LL-förlaget ut lättlästa böcker som ger alla den information som de behöver angående läsning och den spänning och underhållning som det kan ge. LL-förlaget ger också ut en lättläst nyhetstidning på åtta sidor, som ser till att alla får ta del av nyheter oavsett sitt handikapp. När du är en av de som har behovet kan LL-förlaget alltid hjälpa dig och bistå med lättlästa böcker inom alla de områden som du kan vara intresserad av. På så sätt fyller detta företag en bra och nödvändig funktion i samhället.