Läsombud och högläsare

högläsareHos Myndigheten för lättlästa medier kan du finna mycket information rörande allt som har med läsning för alla som har någon svårighet med detta. Här kan det handla om allt från problem med att förstå språket till att du helt enkelt har ett fysisk handikapp som hindrar att du läser texter i alla former lika enkelt som andra. Här kan det vara positivt med läsombud och högläsare. I detta fall kommer högläsning att vara något som kan bidra till att både de med läs- och skrivsvårigheter samt blinda kan ta del av en trevlig stund av fakta, nyheter eller skönlitteratur. Dedikerade högläsare är något som verkligen behövs.

Här görs det även skillnad på högläsare och att vara läsombud, även om ett läsombud naturligtvis har högläsning som största uppgift. Som högläsare är du en person som kommer att läsa högt ur böcker och tidningar för människor. Genom detta kommer du som högläsare även att knyta en stark gemenskap med dina åhörare. Hur som helst kommer du att som läsombud vara en person med fler järn i elden. Om du är läsombud arbetar du oftast inom vård- och omsorgssektorn. Här handlar det om att vara högläsare samtidigt som du ska anordna besök på bibliotek och även vara en inspirationskälla för dina kollegor när det handlar om att läsa högt.

Hur blir du ett läsombud och högläsare?

Dessa två olika yrken är något som de flesta kan bli. Kan du läsa och har en god social kompetens finns det inget som står i vägen för ditt val att bli något av dessa två mycket nödvändiga personerna i samhället. Här finns det två olika sätt att arbeta. Du kan vara anställd av vården eller av privata grupper. Alternativt kan du göra detta arbete på ideell basis för att vara den som ger något viktigt till andra människor.