Tidningen 8 sidor

8 sidorTidningen 8 sidor är något som har blivit ett begrepp inom konsten att förmedla nyheter i enkelt tal och skrift till alla som har detta behov. Denna tidning som kanske för de flesta människor är ganska okänd har funnits i hela 30 år och fyller en stor funktion i samhället. Här handlar det om en nyhetstidning på 8 sidor som tar upp det viktigaste och det senaste inom nyheter på ett enkelt sätt som alla kan förstå. Först och främst är denna tidning avsedd för de som har läs- och skrivsvårigheter. Detta kan vara personer från andra länder, eller de som är helt eller delvis blinda.

Tidningen 8 sidor ges ut en gång i veckan och har fått sitt antal sidor genom ett beslut i riksdagen. Denna tidning ger absolut inte någon som helst vinst till någon, utan drivs med hjälp av ideell kraft och bidrag från staten. Tidigare tillhörde denna tidning Centrum för lättläst, men detta stängde 2015, och numera är det Myndigheten för lättlästa medier som har huvudansvaret för producering och förmedling av tidningen 8 sidor. Denna tidning har en enklare, större text och kortare meningar för att göra det hela enklare för alla.

I dessa utföranden hittar du tidningen 8 sidor

När du har behovet av tidningen 8 sidor får du enkla nyheter på ett lättläst sätt. När du är den som väljer att läsa tidningen kommer du att mötas av korta reportage med enkla fraser och lättläst storlek på texten. Naturligtvis finns även denna tidning för de som inte alls kan läsa, och då får du höra den genom högläsning. Tidningen 8 sidor finns på hela 20 olika språk, och detta gäller både högläsning och om du väljer att läsa den på egen hand. Här finns det en tidning som ger nyheter till alla på just deras sätt. Alla har rätt till att få information om omvärlden.